Partners en sponsoren

Wil je jouw bedrijf in de schijnwerpers zetten? Word dan partner of sponsor van Ella Society! Profiteer van maximale zichtbaarheid, exclusieve netwerkkansen, en een uniek platform om jouw betrokkenheid bij vrouwelijk ondernemerschap te tonen. 

Partners

Een strategische bondgenoot actief betrokken bij Ella Society’s missie en doelen. Partners delen onze visie en engageren zich via nauwe samenwerking bij evenementen en initiatieven. Het partnerschap vernieuwt jaarlijks, waardoor betrokkenheid en samenwerking flexibel meebewegen met veranderende behoeften.

Sponsors

Financiële of materiële steun voor specifieke Ella Society evenementen, projecten, of programma’s. Sponsoren dragen bij aan onze groei en impact met hun steun. Hoewel minder betrokken in dagelijkse activiteiten, zijn zij essentieel voor het mogelijk maken van onze initiatieven.

Lijst Partners en sponsoren

Van der Valk Leeuwarden
Van der Valk Groningen
Roos van der Wiel Fotografie
Impact Movies Videografie
Emily Rosalia Film & Fotografie
Flot Social Media Design
DJ Samantha We Events